Vårt mål är att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet med ett nära samarbete till våra kunder.

Byggverksamhet

Vi utför lokalanpassningar, ny-, om- och tillbyggnad. Våra kunder är förvaltare, kommuner, företag och privatpersoner. Vi utför arbete i Hudiksvall, Stockholm och Göteborg.

Projektledning

Vi är certifierad kontrollansvarig enligt PBL (plan & bygglagen). Vi tillhandahåller projektledning för förvaltare, företag och privatpersoner i Hudiksvall och Göteborg.

REFERENSER

KLAS FREDIN
Telefon 070-319 60 92
E-post klas@mssb.se